Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

middlefinger1
Reposted fromoll oll viasavor savor
middlefinger1
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viasavor savor
middlefinger1
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasavor savor
middlefinger1
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viasavor savor
middlefinger1
6385 3bc7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasavor savor
middlefinger1
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasavor savor
middlefinger1
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05

July 05 2015

middlefinger1
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viasavor savor
middlefinger1
4679 a5e7
Reposted fromolass olass
middlefinger1
4694 6146
Reposted fromolass olass

June 24 2015

middlefinger1
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaolass olass
middlefinger1
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viasavor savor
middlefinger1
2131 bc82 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viasavor savor
middlefinger1
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viasavor savor
middlefinger1
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tylko tak da się żyć. Bez wyniszczającej tęsknoty za niewiadomo czym i stałego poczucia nienasycenia i pustki. Tylko tak można odepchnąć od siebie rozpacz i poczucie totalnej bezsilności.
— M. Palewska
Reposted fromprison prison viajulliett julliett
middlefinger1
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajulliett julliett
middlefinger1
0971 8633 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaolass olass
middlefinger1
9155 22cd
Reposted fromolass olass
middlefinger1
0552 2bb5
Reposted frommartynkowa martynkowa viasavor savor
middlefinger1
2781 64bb
Reposted fromolass olass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl