Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

middlefinger1
6385 3bc7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasavor savor
middlefinger1
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasavor savor
middlefinger1
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05

July 05 2015

middlefinger1
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viasavor savor
middlefinger1
4679 a5e7
Reposted fromolass olass
middlefinger1
4694 6146
Reposted fromolass olass

June 24 2015

middlefinger1
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaolass olass
middlefinger1
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viasavor savor
middlefinger1
2131 bc82 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viasavor savor
middlefinger1
4259 c8a4
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viasavor savor
middlefinger1
Nie zaczynaj myśleć. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Trzeba się oszukiwać, jak tylko można. Nie wnikać, nie pytać. Nie chcieć więcej. Wmawiać sobie, że jest dobrze i że inaczej być nie może. Trzeba wyrobić w sobie obojętność, stępić zmysły, zadowolić tym, co jest. Tylko tak da się żyć. Bez wyniszczającej tęsknoty za niewiadomo czym i stałego poczucia nienasycenia i pustki. Tylko tak można odepchnąć od siebie rozpacz i poczucie totalnej bezsilności.
— M. Palewska
Reposted fromprison prison viajulliett julliett
middlefinger1
4092 20e9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajulliett julliett
middlefinger1
0971 8633 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaolass olass
middlefinger1
9155 22cd
Reposted fromolass olass
middlefinger1
0552 2bb5
Reposted frommartynkowa martynkowa viasavor savor
middlefinger1
2781 64bb
Reposted fromolass olass
middlefinger1
8562 b181 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viayourtitle yourtitle
middlefinger1
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viasavor savor
middlefinger1
3237 08f4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasavor savor
middlefinger1
8937 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl